slider lev

 

logo prav1

 

 

Od 2000 roku wspieramy mikro i małe firmy z województwa podkarpackiego.

Działamy lokalnie a z naszych usług w ponad 20 letniej historii skorzystało już ponad 100 firm.

Nasza dewiza to solidnośc i terminowość.

Każde zlecenie to indywidualne wyzwanie a każdy klient jest jest najwazniejszy.

 

 Posiadamy certyfikat:

QUALITY ALLIANCE JPG RGB maly1

 

 Jesteśmy wpisani do:

header logo

 

 

lia a2

 DOTACJE 2024

 

Prezentujemy wybrane programy, które będziemy obsługiwać w ramach doradztwa w 2024 roku.
Zapraszamy firmy zainteresowane pozyskaniem dotacji do prowadzonej działalności gospodarczej.

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wymaga czasu na zapoznanie się z sytuacją firmy oraz przygotowaniem analizy możliwości pozyskania funduszy.
Dlatego dokumentację konkursową należy przygotowywać z wyprzedzeniem, jeszcze przed ogłoszeniem naboru!

Zależy nam na optymalnym przygotowaniu wniosku pod względem formalnym i merytorycznym.

Poniżej prezentujemy programy a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego biuro(at)bit-plus.pl.
Jednocześnie informujemy, że ilość obsługiwanych przez nas wniosków jest ograniczona.

lia a2

Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Termin naboru: 2024 - obecnie nieznany

1. Granty na sfinansowanie transformacji: Dzięki projektowi Dig.IT, masz szansę otrzymać granty, które umożliwią finansowanie procesu transformacji cyfrowej Twojego przedsiębiorstwa. Granty obejmą zakup nowoczesnych technologii cyfrowych w powiązaniu z ich wdrożeniem w przedsiębiorstwie, nabyciem niezbędnych środków trwałych oraz przeszkoleniem pracowników, co wpłynie na podniesienie poziomu cyfryzacji. To doskonała okazja, aby wprowadzić innowacje produktowe, procesowe lub organizacyjne, które przyspieszą rozwój Twojego biznesu.
2. Promocja i upowszechnianie idei transformacji cyfrowej: Projekt Dig.IT nie tylko umożliwia pozyskanie grantu na transformację cyfrową przedsiębiorców, ale również ma na celu popularyzowanie i zachęcanie do cyfryzacji wśród ogółu przedsiębiorców, wskazując na pozytywny wpływ tych procesów na rozwój firm.

Minimalna wartość grantu: 40.000 €

Maksymalna wartość grantu: 200.000 €

czytaj więcej >>>

Badania i rozwój, Typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej

Termin naboru: wrzesień/październik 2024


Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw na realizację „modułowych” projektów badawczo-rozwojowych obejmujących swoim zakresem:
- prowadzenie prac B+R i/lub inwestycje w infrastrukturę B+R (moduły obligatoryjne przesądzające o badawczym charakterze projektu stanowiące większość zakresu rzeczowego projektu, tj. koszty kwalifikowane związane z ich realizacją stanowią większość kosztów kwalifikowanych w projekcie),
- prace przedwdrożeniowe (np. certyfikacja i atestacja, prace związane z uzyskaniem i ochroną własności intelektualnej dla wyników przeprowadzonych prac B+R) i/lub prace wdrożeniowe (moduły fakultatywne, których realizacja jest możliwa w celu lepszego dopasowania zakresu wsparcia do zidentyfikowanych potrzeb podmiotów objętych wsparciem),
- dodatkowo możliwe jest wsparcie na usługi doradcze jako element projektu (moduł „Doradztwo”).

czytaj więcej >>>

 

 

Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji

II nabór: 01.09.2024 – 30.09.2024

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparcie skierowane jest do MŚP w zakresie projektów inwestycyjnych w tym m. in. inwestycje produkcyjne, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozbudowie zakładów, dywersyfikacji produktów/usług, zmianie sposobu produkcji/świadczenia usług, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP tak na rynku regionalnym jak i krajowym czy międzynarodowym.
Pomoc udzielana jest podmiotom realizującym inwestycje na przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy UE wskazanym w Rozdziale IV załącznika nr 1 do FEP 2021-2027 ⃰ co oznacza, że infrastruktura nabyta lub wytworzona w ramach projektu musi być zlokalizowana na ww. obszarze.

czytaj więcej >>>

 

 

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Terminy:

• Drugi nabór: 1 sierpnia 2024 r. – 26 września 2024 r.
• Trzeci nabór: II kw. 2025 r. – II/III kw. 2025 r.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

O wsparcie w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2) mogą się ubiegać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu Polski Wschodniej tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego, oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

Cel działania
Transformacja przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.

czytaj więcej >>>

 

 

ofe 1

 

nap 1

ping1  audyt i analiza działalności firmy

ping1  plan i optymalizacja działań marketingowych i promocyjnych

ping1  analiza mozliwości pozyskania środków wsparcia bieżącej i przyszłej działalności ze środków UE i regionalnych

ping1  wnioski o pozyskanie środków z funduszy UE i regionalnych

ping1  koordynacja rozliczeń pozyskanych środków w ramach wsparcia ze środków UE

dalej

 

 

nap 2

 

 

 

projektowanie i optymalizacja stron internetowych   ping

skuteczne planowanie działań promocyjnych i marketingowych ping

działania wspierające sprzedaż i promocje  ping

projekty i wdrożenie oprogramowań e-commerce  ping


dalej

 

 ofe 3

 

ofe 2

 

 

 nap 3

ping2  audyt potrzeb szkoleniowo-doradczych

ping2  organizacja szkoleń i konferencji

ping2  pozyskiwanie środków zewnetrznych na wsparcie

ping2  podnoszenie kompetencji kadry

ping2  firma jest wpisana do rejestru Instytucji Szkoleniowych

dalej

 

linia

 

Zapraszamy do współpracy.

Pytania i zapytania ofertowe prosimy kierować na nasz adres poczty elektronicznej.

Na każdy e-mail odpowiadamy w ciągu 48 h.

 

BIURO:

BIT-PLUS
38-400 KROSNO, ul. ŁUKASIEWICZA 49
biuro@bit-plus.pl
marketing@bit-plus.pl

szkolenia@bit-plus.pl

 Nasza strona wykorzystuje cookies, jeśli nie wyrażasz zgody, opuść stronę. Więcej informacji - polityka prywatności >>>

dotacje unijne, strony www, szkolenia dofinansowane, Krosno, podkarpackie

bit-plus design